JustMakeWeb.com

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บโรงแรม

รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว ,

ลงโฆษณาฟรี

VPS ราคาถูก

รับทำเว็บไซต์
มูลนิธิเศรษฐีเริอทอง
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-09-27
ปรับปรุงเมื่อ : 2014-03-23
จำนวนครั้งที่ชม : 23,320 ครั้ง
Online : 11 คน

มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง

ความเป็นมาของเศรษฐีเรือทอง
ที่มาของเรือ

โดยปกติแล้วเกจิอาจารย์แต่ละรูปจะมีวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน เช่น หลวงพ่อเปิ่น (ขี่เสือ) โด่งดังทางด้านมหาอำนาจ แคล้วคลาด ปลอดภัย มีเหรียญขี่เสือ รูปหล่อ ตะกรุด มีดหมอ ซึ่งเป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชน

หลวงปู่แบน จนฺทสโร  ทำเรือเชิญเทวดา  ซึ่งเทวดาดังกล่าวนี้เป็นรุกขเทวดา เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งที่อาศัยสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ เมื่ออาศัยอยู่ที่ต้นไม้ชนิดใด  เรียกขานตามชื่อของต้นไม้ชนิดนั้น เช่น ถ้าอาศัยอยู่ที่ต้นตะเคียนทอง  เรียกว่าแม่ตะเคียนทอง

 
วิธีการเชิญเรือทอง

วิธีการเชิญเรือของหลวงปู่แบน เป็นวิธีการเชิญเรือโบราณ โดยใช้การสัมผัส ซึ่งหมายถึง ถ้าใครสามารถยกเรือขั้น หลวงปู่ก็จะให้เรือลำนั้นไปบูชา หากผู้ใดยกเรือไม่ขึ้น หลวงปู่ก็จะไม่ให้เรือลำนั้นไป ซึ่งเรียกว่า ปัจจัตตัง แปลว่า รู้ได้เฉพาะตน ขณะที่รับเรือบางคนก็จะเกิดสุข เกิดปิติน้ำตาไหล แล้วแต่จะสัมผัสได้ เมื่อได้รับเรือไปแล้วต่างก็ประสบกับโชคดีมีลาภ ค้าขาย ทำมาหากิน เจริญรุ่งเรือง
 
แนวทางการปฏิบัติ

เมื่อผู้ที่ได้รับเรือไป จะต้องระลึกถึงความดีของทวยเทวดาต้องตั้งสัจจะอธิษฐานในบารมีขอให้ทำมาหากินรุ่งเรือง จะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และมีสัมมาอาชีวะอันบริสุทธิ์ หากผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้ได้ ก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ทำไมจึงเป็นเรือ


นสมัยอดีหลวงปู่แบนยังเป็นฆราวาส หลวงปู่แบนได้ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา หลวงปู่แบนจึงเปรียบเรือว่าเป็นเสมือนเป็นนาวาชีวิต  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพ่อค้าวาณิชย์จะเห็นได้จากสมัยก่อนมีการค้าขายทางเรือ  ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไทย หรือชาวต่างชาติ เรือจึงบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียร

ในทางศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าเชื่อวาเทวดามีจริง จึงสั่งสอนให้เรากราบไหว้ เมื่อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะทำให้เกิดสิริมงคล โดยการทำความดี ก็มาจากการบริจาคทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริญภาวนาเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมดังปรารถนา ถ้าไม่ทำคุณงามความดี ไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งใด ก็จะไม่ได้อะไรเลย


 


พิพิธภัณฑ์เรือไทย

นำโดย พ.อ.มานิตย์ สนธิธรรม และพี่น้องจำนวน 7 คน ปรึกษาหารือและร่วมกันถวาย เรือไทยโบราณ เป็นจำนวน 62 ลำ จุดประสงค์เพราะเห็นว่าวัดพุน้อยมีพิธีการยกเรือ จึงนำเรือไทยมาถวายเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เรือไทย

ศาลาปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรมที่กำลังก่อสร้าง มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น  5,000,000  บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา